Category: News

Baankiin Misoomaa Afrikaa hojjetootasaa Itoophiyaa baasee ture deebisuuf akka jiru hime

Baankiin Misoomaa Afrikaa erga Ministira Muummee Abiy Ahimad waliin dubbatee booda hojjetootasaa kanan dura Itoophiyaa keessaa baasee ture akka deebisuuf jedhu beeksise. Baankiin Misoomaa Afrikaa kanaan dura humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hojjattootasaa miidhuu hordofee Itoophiyaatii baasuun isaa ni yaadatama. Mudde keessa reebichiifi hiraarsuun hojjettoota baankichaarratti raawwatame “sarbama mirga dippilomaasii” ta’uu ibsuun hojjettootasaa baasuuf murteessuu beeksisuun isaa […]

Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos hundeessuun to’ataman jeequmsa kakaasuun himataman

Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos Hundeessuun too’ataman Kamisa waaree booda mana murtii dhihaataniiru. Abbootni amantaa kunneen mana murtii aanaa Malkaa Noonnootti kan dhihaatan yoo ta’u jeequmsa kakaasuun himataman. Qorataan poolisii ragaalee walitti qabachuuf guyyaa qorannoo dabalataa 14 kan gaafate yoo ta’u manni murtichaa guyyoota 10 keessatti akka dhiheeffatu ajaje. Abbootiin amantaa sadan Kibaxata waaree booda waajjira […]

Israa’el murtoo Dhaddachi Haqaa Addunya irratti dabarseef ni ajajamti?

Murtoon kuni Afrikaa Kibbaafis tahe Filisxeemiif injifannoo guutuu miti. Dhaddachi Haqaa Addunya(ICJ) Israa’el duula waraanaa geggeessaa jirtu akka dhaabdu hin ajajne. Kunis Hamaas Onkololeessa darbe haleellaa raawwateef mirga ofirraa ittisuu qabaachuu isheef akka beekamtii kennuuti. Tahus qaamni seeraa olaanaa UN kuni haalli Gaazaa keessa adeemaa jiru hamaa tahuu ibseera. Dhaddachi dhimma duguuggaa sanyii irratti murtoo […]

Xiyyaarri Ministira dhimma alaa Jarmanii akka daangaa qilleensa Ertiraa keessa hin dabarre dhorkame

Ministirri Dhimma Alaa Jarmanii Anaa Lenaalenaa Beerbook dowwannaasaanii Jibuuttiitti taasisaniif hayyama karaa qilleensa naannoo Ertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saa’udiitti imaluudhaaf dirqamu Rooyitarsi gabaaseera. Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti, Ministirri Dhimma Alaa biyyattii karoora isaaniitiin ala gara Saa’udi Arabiyaatti imaluuf kan dirqiisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarrisaanii karaa Ertiraatiin darbuudhaaf hayyama waan […]

Back To Top