Author: admin

Xiyyaarri Ministira dhimma alaa Jarmanii akka daangaa qilleensa Ertiraa keessa hin dabarre dhorkame

Ministirri Dhimma Alaa Jarmanii Anaa Lenaalenaa Beerbook dowwannaasaanii Jibuuttiitti taasisaniif hayyama karaa qilleensa naannoo Ertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saa’udiitti imaluudhaaf dirqamu Rooyitarsi gabaaseera. Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti, Ministirri Dhimma Alaa biyyattii karoora isaaniitiin ala gara Saa’udi Arabiyaatti imaluuf kan dirqiisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarrisaanii karaa Ertiraatiin darbuudhaaf hayyama waan […]

Itoophiyaan ‘qajeeltoowwan karaa nagaafi faayidaa waloo’ hordofuun ulaa galaanaa argachuuf hojjechuu itti fufti- MM Abiy

Kora sochii biyyoota walabaa ykn The Non-Aligned Movement (NAM) jedhamu Yugaandaa, Kaampaalaatti gaggeeffamaa jirurratti kan argaman Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad, biyyisaanii hanga fedhiin ulaa galaanaa argachuuf qabdu guutamutti hojii akka itti fuftu dubbatan. Kunis karaa qajeeltoowwan nagaa fi faayidaa waloo mirkaneesseen ta’uu akka qabu ibsan. Ministirri Muummee Abiy Ahmad kora 19ffaa biyyoota walabaa irratti biyyoonni ulaa […]

Aangoo ijoo biyyattii keessatti nama lammataa ta’uun kan beekaman Obbo Dammaqaa Mokonnin waggoota 20 darbanitti maal gumaachan?

Waggoota kudhanii oliif barcuma aangoo biyyatti irratti nama lammataa tahuun kan turan Obbo Dammaqa Mokonnin, Paartii Badhaadhinaa ADWUI duraanii walitti makuun uumame keessatti pireezidantii ittaanaa tahuunis kan tajaajilan anga’aan kun ”kabajaan geggeeffamuun,” isaanii ibsameera. Paartii Warraaqsa Saba Amaaraa kan miseensa ADWUI turetti makamuun gara siyaasaatti kan dhufan barsiisaan duraanii Obbo Dammaqaa Mokonnin itti gaafatamummaa garagaraa […]

Back To Top