Hidhattoonni Huutii doonii qabeenya UK ta’e Galoo Galaanaa Aden irratti misaa’elaan haleelan

Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman haleellaa misaa’elaa raawwachuu erga ibsanii booda dooniin boba’aa fe’e Galoo Galaanaa Aden irratti gubachaa akka jiru oppireetarri doonichaa himeera.

Hidhattoonni Huutiin Yaman jiran kunneen doonii kubbaaniyyaa Marlin Luwaandaa ta’erratti akka xiyyeeffatan Jimaata galgala ibsaniiru.

Haleellaa kanaan konteenarri tokko gubataa kan jiru yoo ta’u abiddi kun akka hin babal’anneef hojjetamaa jira jedhame.

Qondaaltonni US miidiyaa BBC waliin hojjetu CBStti akka himanitti taankariin kun misaa’ela farra doonii ta’ee fi fagoorratti haleellaa gaggeessuun haleelame.

Kana qolachuuf dooniin waraanaa bobbaasuun deebii kennaa jiraachuus ibsan.

Haleellaa kanaan namni miidhame hin jiru jedhan qondaaltonni kunneen.

Gareen deeggarsa Iraan qaban Huutiin dooniiwwan karaa Galaana Diimaa imalan irratti haleellaa raawwataa jiran keessaa kun isa haaraadha.

Jaarmiyaan Oppireeshinii Daldala Galaanarraa UK- UKMTO haleellaan kun Aden irraa kallattii kibba-bahaatti naawutikaal maayilii 60 irratti raawwate jedhe.

Dooniiwwan waraanaa taatee kana hordofaa akka jiranii fi doonii daldalaa kanas gargaaraa akka jiran ibse UKMTO.

Garee doonicharra turanirras rakkoo akka hin geenye ibse.

Dooniiwwan kaanis of eeggannoon akka socho’anii fi taatee shakkisiisaa ta’e kamiyyuu hatattamaan akka gabaasan hubachiise kubbaaniyyaan kun.

Booda ammoo Ajaji Giddugaleessaa US Huutiirratti haleellaa raawwachuun, misaa’ela gareen kun Galaana Diimaarratti dhukaase of duuba deebisuu ibse.

Duubi himaan Huutii Yaha Sarea gareensaa misa’eloota galaanarratti haleellaa cimaa qaqqabsiisan hedduu fayyadamuu fi kan Jimaata kaleessaas kallattiin bakka yaadame akka argate ibse.

Taatee kana dura kibba-lixa Aden naannawa dooniiwwaniitti misaa’elli dhuka’uu UKMTO ibsee ture.

Gareen Huutii Sadaasa darerraa eegalanii dooniiwwan daldalaa fi kaanirratti haleellaa misaa’elaa raawwachaa jiru.

Ulaan Galaana Diimaa Huutiin irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessaa jiru kun dooniiwwan lammiilee Filisxeem Gaazaa jiraniif gargaarsa geessaniif akkaan murteessaadha.

Huutiin ammoo dooniiwwan warra lixaa karaa kana darbuun Israa’eliif tumsa geessu jechuun akka haleellaa raawwataa jiru ibse.

US fi UKn ammoo nageenya Galaana Diimaa mirkaneessina jechuun Huutiirratti haleellaa eegalan.

Tarkaanfiin waraanaa kun ammoo Huutiin daranuu haleellaasaatti akka cimu kakaase.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *