Day: January 27, 2024

Arab Emiretis ajjeechaawwan siyaasaa Yaman keessaa deeggaruushee qorannoon BBC saaxile

Yamanitti ajjeechaawwan siyaasaa raawwataman Yunaayitid Arab Emiretis (UAE) maallaqaan deeggaruushee BBCn qorannoo gaggeesseen saaxiluu beeksise. Walitti bu’insi mootummaa Yamaniifi mormitootaa hirmaachise hammaachuurra darbee ijoo dubbii addunyaa ture. Tibba kanammoo dhimmi haleellaan dooniiwwan karaa Galaana Diimaarra darbanirratti hidhattoota Huutii warra Yamaniin raawwatamu xiyyeeffannoo addunyaa biraa argachaa jira. Ameerikaanota dhimma kanarratti ogummaa qabaniin (American mercenaries) akkaataa namoota […]

Hidhattoonni Huutii doonii qabeenya UK ta’e Galoo Galaanaa Aden irratti misaa’elaan haleelan

Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman haleellaa misaa’elaa raawwachuu erga ibsanii booda dooniin boba’aa fe’e Galoo Galaanaa Aden irratti gubachaa akka jiru oppireetarri doonichaa himeera. Hidhattoonni Huutiin Yaman jiran kunneen doonii kubbaaniyyaa Marlin Luwaandaa ta’erratti akka xiyyeeffatan Jimaata galgala ibsaniiru. Haleellaa kanaan konteenarri tokko gubataa kan jiru yoo ta’u abiddi kun akka hin babal’anneef hojjetamaa jira jedhame. […]

‘Maaloo na dhiisaa’: yaaddoo lammiilee odeeffannoo kennuufi qormaata miidiyaalee

“Ijoollee koon guddisa, maaloo na dhiisaa!” “Isin warra tikaati. Bilbilli keenya butameera.“ “Bilbilakoo eessaa argattan? Lamuu natti hin bilbilinaa!“… Deebiin akkasii lola Naannoo Amaaraatti adeemaa jirurratti gaazexeessitoonni wayita jiraattota dubbisuuf yaalanitti deebii argatanidha. Lolli hamaa humnoota mootummaa fi hidhattoota Faannoo jiduutti adeemaa jiru ji’oota jaha kan lakkoofsise ogguu tahu, miidhamaa fi sarbamni mirgoota namoomaa akka […]

Baankiin Misoomaa Afrikaa hojjetootasaa Itoophiyaa baasee ture deebisuuf akka jiru hime

Baankiin Misoomaa Afrikaa erga Ministira Muummee Abiy Ahimad waliin dubbatee booda hojjetootasaa kanan dura Itoophiyaa keessaa baasee ture akka deebisuuf jedhu beeksise. Baankiin Misoomaa Afrikaa kanaan dura humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hojjattootasaa miidhuu hordofee Itoophiyaatii baasuun isaa ni yaadatama. Mudde keessa reebichiifi hiraarsuun hojjettoota baankichaarratti raawwatame “sarbama mirga dippilomaasii” ta’uu ibsuun hojjettootasaa baasuuf murteessuu beeksisuun isaa […]

Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos hundeessuun to’ataman jeequmsa kakaasuun himataman

Phaaphaasonni Teessoo Abuna Pheexiroos Hundeessuun too’ataman Kamisa waaree booda mana murtii dhihaataniiru. Abbootni amantaa kunneen mana murtii aanaa Malkaa Noonnootti kan dhihaatan yoo ta’u jeequmsa kakaasuun himataman. Qorataan poolisii ragaalee walitti qabachuuf guyyaa qorannoo dabalataa 14 kan gaafate yoo ta’u manni murtichaa guyyoota 10 keessatti akka dhiheeffatu ajaje. Abbootiin amantaa sadan Kibaxata waaree booda waajjira […]

Israa’el murtoo Dhaddachi Haqaa Addunya irratti dabarseef ni ajajamti?

Murtoon kuni Afrikaa Kibbaafis tahe Filisxeemiif injifannoo guutuu miti. Dhaddachi Haqaa Addunya(ICJ) Israa’el duula waraanaa geggeessaa jirtu akka dhaabdu hin ajajne. Kunis Hamaas Onkololeessa darbe haleellaa raawwateef mirga ofirraa ittisuu qabaachuu isheef akka beekamtii kennuuti. Tahus qaamni seeraa olaanaa UN kuni haalli Gaazaa keessa adeemaa jiru hamaa tahuu ibseera. Dhaddachi dhimma duguuggaa sanyii irratti murtoo […]

Xiyyaarri Ministira dhimma alaa Jarmanii akka daangaa qilleensa Ertiraa keessa hin dabarre dhorkame

Ministirri Dhimma Alaa Jarmanii Anaa Lenaalenaa Beerbook dowwannaasaanii Jibuuttiitti taasisaniif hayyama karaa qilleensa naannoo Ertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saa’udiitti imaluudhaaf dirqamu Rooyitarsi gabaaseera. Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti, Ministirri Dhimma Alaa biyyattii karoora isaaniitiin ala gara Saa’udi Arabiyaatti imaluuf kan dirqiisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarrisaanii karaa Ertiraatiin darbuudhaaf hayyama waan […]

Itoophiyaan ‘qajeeltoowwan karaa nagaafi faayidaa waloo’ hordofuun ulaa galaanaa argachuuf hojjechuu itti fufti- MM Abiy

Kora sochii biyyoota walabaa ykn The Non-Aligned Movement (NAM) jedhamu Yugaandaa, Kaampaalaatti gaggeeffamaa jirurratti kan argaman Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad, biyyisaanii hanga fedhiin ulaa galaanaa argachuuf qabdu guutamutti hojii akka itti fuftu dubbatan. Kunis karaa qajeeltoowwan nagaa fi faayidaa waloo mirkaneesseen ta’uu akka qabu ibsan. Ministirri Muummee Abiy Ahmad kora 19ffaa biyyoota walabaa irratti biyyoonni ulaa […]

Aangoo ijoo biyyattii keessatti nama lammataa ta’uun kan beekaman Obbo Dammaqaa Mokonnin waggoota 20 darbanitti maal gumaachan?

Waggoota kudhanii oliif barcuma aangoo biyyatti irratti nama lammataa tahuun kan turan Obbo Dammaqa Mokonnin, Paartii Badhaadhinaa ADWUI duraanii walitti makuun uumame keessatti pireezidantii ittaanaa tahuunis kan tajaajilan anga’aan kun ”kabajaan geggeeffamuun,” isaanii ibsameera. Paartii Warraaqsa Saba Amaaraa kan miseensa ADWUI turetti makamuun gara siyaasaatti kan dhufan barsiisaan duraanii Obbo Dammaqaa Mokonnin itti gaafatamummaa garagaraa […]

Back To Top